Obec Podmokly nad Berounkou
Podmokly
nad Berounkou

Odpady

Svoz NO

Marius PedersenSběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední i el.desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetu, SMS Infokanálem.

Podzimní svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU,ELEKTROZAŘÍZENÍ

Ve čtvrtek 23.9.2021 od 16:05 - 16:20 hod se uskuteční na obvyklém místě před kulturním domem svoz nebezpečného odpadu a zpětný odběr elektrozařízení. Prosíme, přinášejte odpad až po přistavení vozu a ukládejte ho do kontejneru na základě pokynů posádky.

Svážené odpady:

Znečištěné obaly – prázdné obaly od barev, ředidel, tmelů, lepidel, maziv, olejů apod.

Odpadní barvy – zbytky barev, laků, lepidel, těsnících materiálů

Absorpční činidla – čistící tkaniny, znečištěné ochranné oděvy a rukavice, znečištěné hadry

Motorové a ostatní oleje, olejové filtry.

Pneumatiky: osobní, nákladní  / pokud je to možné bez disků /

Olověné akumulátory

Zářivky – trubicové, výbojky, úsporné zářivky

Do sváženého odpadu nepatří !!!

traktorové pneumatiky, duše, pneumatiky od jednostopých vozidel a jízdních kol, běžné,reflektorové a halogenové žárovky!

Použité elektrozařízení:

-malé spotřebiče  - vysavače, žehličky, fény, holicí strojky, pily, vrtačky aj.

                            - TV, monitory, počítače, tiskárny, faxy, telefony, fotoaparáty, přehrávače aj.

- velké spotřebiče – pračky, sušičky, myčky, mikrovlnné  trouby, el. sporáky,

- chladící zařízení  - chladničky, mrazničky, klimatizace, vinotéky

Spotřebiče musí být kompletní !!! 

Svoz nebezpečného odpadu.pdf (159.94 kB)

 

 

 

Objemný odpad

Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek). Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední i el.desce obecního úřadu, v místním rozhlase, na internetu, SMS Infokanálem.

Podzimní svoz objemného odpadu z domácností

Ve čtvrtek 23.9.2021 v době od 16:05 do 16:20 hodin bude přistaven vedle KD kontejner na objemný odpad z domácností. Na odkládání odpadu budou dohlížet zástupci obce. Svoz odpadu je pro občany bezplatný, veškeré náklady hradí obec.

Svoz nebezpečného odpadu.pdf (159.94 kB)

Poplatky za komunální odpad v roce 2021

Způsob úhrady poplatků:

 • v hotovosti v úřední dny , v sídle úřadu
 • bezhotovostní platby na účet:  2925381/0100, bankovní spojení: Komerční banka

 

platba za odvoz komunálního odpadu (popelnice 110/120 l a 240l) 

-platnost známek z roku 2020 - do konce února 2021

Typ svozu
 • 52 svozů ročně  - od 01.01. do 31.12.  …    1x za týden (každý čtvrtek)
 • 42 svozů ročně  - od 01.01. do 30.04.   ...   1x za týden (každý čtvrtek)                 
 •                                od 01.05. do 31.08.   ...   1x za dva týdny (sudý čtvrtek)
 •                                od 01.09. do 31.12.   ...   1x za týden (každý čtvrtek)         
 • 26 svozů ročně - od 01.01. do 31.12.   ...   1x za dva týdny (sudý čtvrtek)
 • 13 svozů ročně - od 01.05. do 31.10.   ...   1x za dva týdny (sudý čtvrtek)
 • 12 svozů ročně - od 01.01. do 31.12.   …   1x měsíčně, vždy 1.sudý čtvrtek v měsíci (14.1., 11.2.,11.3.,..)
 • jednorázový svoz - každý sudý čtvrtek

Sazba poplatku

Nádoba l Počet svozů / rok Cena Kč / rok
110/120 12 870,-
110/120 13 1 000,-
110/120 26 1 600,-
110/120 42 2 400,-
110/120 52 2 600,-
240 12 1 500,-
240 13 1 700,-
240 26 2 500,-
240 42 3 700,-
240 52 3 800,-
    Cena Kč/ks
110/120 Jednorázový svoz 120,-
240 Jednorázový svoz 200,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odvoz odpadu

Asekol , Ekolamp

E-boxAsekol - sběr drobného elektrozařízení + baterií

Nádobu najdete umístěnou v interiéru obecního úřadu. E-box je vhodný převážně pro drobná elektrozařízení a nově také baterie.Patří sem veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek),např. nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače a další.

Více na www.asekol.cz

                                                                                                                      

 

ekolampEkolamp - sběr světelných zdrojů (kompaktní úsporné zářivky, výbojky, rubicové zářivky, LED zdroje).

Obec Podmokly má malou sběrnou nádobu umístěnou v budově obecního úřadu.Malá sběrná nádoba je určena pro sběr použitých nerozbitých úsporných kompaktních zářivek, výbojek, LED světelných zdrojů a lineárních zářivek do 40 cm.

 

klasická žárovkaOd 1.ledna 2021 spadají klasické přímožhavené i halogenové žárovky do zpětného odběru a je nutné za ně odvádět příspěvek na recyklaci. Klasické, přímo žhavené žárovky ztratily v novém zákoně o výrobcích s ukončenou životností výjimku ze zpětného odběru. Přímo žhavené klasické žárovky nebyly původně do zpětného odběru zařazeny, protože jejich výroba byla zakázána a tudíž se předpokládalo, že jejich sběr a recyklace nebude příliš potřeba. Nicméně se ukázalo, že se pod různými názvy (průmyslové žárovky, otřesuvzdorné žárovky atd.) do České republiky dále dovážejí a po skončení jejich životnosti často končí v kontejnerech na použité světelné zdroje, stejně jako halogenové žárovky, které jsou na našem trhu stále běžně k dostání. Více na www.ekolamp.cz

recyklace

Bioologické odpady rostlinného původu

Biologické odpady rostlinného původu, barva kontejneru modrá, umístěn na vyhrazeném místě vedle Obecního úřadu, čp.156, kontejner je přístupný kdykoliv. Větve ukládejte zvlášť, vedle kontejneru.

Co patří do bioodpadu:

 • listí, tráva,plevel, seno, sláma
 • spadané nebo zkažené ovoce a zelenina
 • slupky, zbytky ovoce a zeleniny
 • zbytky chleba, pečiva, obilovin
 • skořápky od vajec, ořechů
 • sedliny kávy a čaje (i s filtrem), čajové sáčky
 • drcené větve, kůra, piliny a hobliny
 • popel ze dřeva
 • zbytky jídel rostlinného původu (vařené brambory, rýže apod.) - mimo masa
 • řezané i hrnkové květiny včetně hlíny (bez drátků a stuh)
 • papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky

Bioodpady se do kontejneru ukládají volně , vysypeme z odpadové nádoby nebo igelitového sáčku.

Co do bioodpadu rozhodně nepatří: 

Zásadně nevhodné ke kompostování je vše, co vadí procesu tlení, zejména cizorodé látky:

 • sklo, kovy, umělé hmoty všeho druhu, textilie
 • velké kusy dřeva (pařezy, velké větve apod.)
 • obsah sáčku z vysavačů
 • popel z briket a uhlí
 • barevné časopisy
 • oleje,baterie,zbytky barev a laků
 • uhynulá zvířata
 • léky a pleny
 • kočkolit
 • cigaretové oharky
 • uliční smetky

Proč tedy třídit bioodpady???

 1. Bioodpady tvoří největší hmotnostní podíl v našem domovním odpadu
 2. Tříděním bioodpadů můžeme výrazně snížit množství skládkových odpadů a zabránit vzniku nových skládek.
 3. Tříděním omezíme znečištění ozvduší skleníkovými plyny (metan,  CO2), vznikající na skládkách.
 4. Zpracování bioodpadů v kompostárnách nebo bioplynových stanicích je levnější než jejich uložení na skládku nebo pálení ve spalovně odpadů.
 5. Obce mají povinnost výrazně omezit skládkování odpadů a zvyšovat jejich recyklaci. Jediná cesta, jak toho dosáhnout, je spolupráce občanů.

Černohlávek oil

olejNevylévejte použitý kuchyňský olej do odpadů, šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby na sběr použitého oleje. Olej je pak určen k ekologické likvidaci, kterou pro naši obec zajišťuje firma Černohlávek oil. Místa, kde je možné olej v PET lahvích zanechávat, jsou stejná jako pro tříděný sběr.

EKO-KOM

kontejneryEKO-KOM a.s. - sbírá obaly (odpady z obalů sbírané v rámci odděleného sběru využitelných komunálních odpadů v obci). Více informací ekokom.cz

 

skloSKLO - vhazuje se do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i podle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Pokud máte kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.
ANO: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NE: Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

plast

PLAST - patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíc místa ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s pastovým odpadem třídí i nápojové kartony. Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí. Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Mimo níže uvedených značek do těchto kontejnerů můžete vyhazovat i odpady označení číslem 7.

ANO: Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE: Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.

papírPAPÍR - patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných odpadů právě papíru vyprodukuje průměrná česká domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem, jak se ho správně zbavit. Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které nejsou vždy dostupné, na druhou stranu nabízejí za papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
ANO: Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžete také vhazovat, Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
NE: Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Zdroj: Jak správně třídit

 

sběrný boxPoužité tonerové a inkoustové kazety nepatří do směsného odpadu. Tisková kazeta je elektroodpad, odevzdává se do sběrného boxu. Odevzdané kazety jsou předávány firmám provádějící renovace tiskových kazet. více info

 

 

info

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení:

google-play-download

app-store-download

Svátek

Svátek má Květoslava

Datum a čas

Dnes je středa, 8. 12. 2021, 10:54:18

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuální počasí

dnes, středa 8. 12. 2021
zataženo 0 °C -4 °C
čtvrtek 9. 12. mírné sněžení 0/-2 °C
pátek 10. 12. jasno 1/-5 °C
sobota 11. 12. zataženo 1/-5 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

foto: Eva Foremanová

SMS InfoKanál