Obec Podmokly nad Berounkou
Podmokly
nad Berounkou

Rezervace hřiště

Logo

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ V PODMOKLECH

Tento provozní řád vydává Obec Podmokly za účelem zajištění řádného provozování víceúčelového hřiště ve sportovním areálu obce Podmokly.

Využívání hřiště

1. Zřizovatelem a provozovatelem víceúčelového hřiště je Obec Podmokly.

2. Hřiště je určeno pro rozvoj tělovýchovy a sportu, k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin, zejména mládeže.

3. Na hřišti je možné provozovat následující sporty: tenis, malá kopaná, volejbal, nohejbal, basketbal.

4. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina osob. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas pronájmu hřiště a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu pronájmu hřiště je povinen dbát bezpečnostních předpisů o ochraně majetku a upozornění a pokynů správce hřiště.

5. Obecní akce mají přednost před rezervací občanů.

Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídají správci.

2. Objednat hřiště lze na stránkách www.podmoklynadberounkou.cz kde lze vidět aktuální obsazenost hřiště.

3. Provozní doba: po –pá 16:00 až 22:00 hodin, so – ne 10:00 – 22:00 hodin, popř.po dohodě i mimo stanovený rozsah. Provoz víceúčelového hřiště začíná každoročně 1. března a končí 31. října.

4. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je správce oprávněn provoz částečně omezit nebo zcela zrušit, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat objednateli.

5. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je obec oprávněna nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.

6. Uživatelé hřiště si mohou u správce půjčit sportovní potřeby – tyče, sítě, míč na malou kopanou. Další sportovní potřeby (tenisové rakety apod.) nebudou půjčovány. Zapůjčené tyče a sítě si uživatelé (s výjimkou dětí) instalují sami.

7. V případě zjištění jakékoliv závady na sportovním zařízení hřiště je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.

 

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

1. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je doporučeno vstupovat na hřiště pouze hrajícím osobám (tenis max.4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry max. 2 x 6-8 osob + rozhodčí). Divákům je dovoleno sledovat zápasy pouze z prostoru mimo hřiště.

2. Uživatel hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

3. V prostoru hřiště a jeho blízkém okolí platí následující omezení:

• Zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

• Zákaz vstupu v nevhodné obuvi a běžné venkovní obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, boty s černou podrážkou nebo znečištěná obuv (blátem, štěrkem, pískem). Doporučená je sálová sportovní obuv, popř. speciální obuv se vzorkem vysokým max.3 mm

• Zákaz manipulace s ostrými předměty a rozdělávání ohně

• Zákaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, skateboardu aj.

• Zákaz vstupu dětem do 15 let bez doprovodu rodičů nebo pověřené osoby

• Zákaz přemisťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa

• Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu

• Zákaz vstupu podnapilým osobám

• Zákaz kouření

• Zákaz vstupu se zvířaty

• Zákaz odhazování žvýkaček na umělý povrch hřiště

• Zákaz zavěšování jakýchkoliv předmětů na ochranné sítě

4. Uživatelé vstupují na hřiště na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé v prostoru hřiště a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Za své děti si zodpovídají rodiče. Provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Za volně odložené věci si zodpovídá uživatel sám.

5. Sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.

6. Způsobenou škodu na hřišti je uživatel povinen uhradit v plné výši.

Další ustanovení

1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat a nahlásit na Obecní úřad.

2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit Policii České republiky (tel. číslo 158).                                                                                                                                                                                            

Provozní řád byl schválen zastupitelstvem obce dne 7.6.2021

Obecní úřad Podmokly, Podmokly 156, tel.371 796 452, www.podmoklynadberounkou.cz

Kontakt na správce hřiště: Ing. Jiří Pour, tel. 724 525 125.

Kliknutím na tlačítko REZERVACE souhlasím s provozním řádem. 

REZERVACE

dotace PK

dotace MMR

dotace MK

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Aktuální informace v mobilní aplikaci zdarma ke stažení

👇

google-play-download

app-store-download

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

plakát

SMS InfoKanál

sms

Chci dostávat sms z úřadu

 

Odstávky ČEZ Distribuce

odstávka